خوب‌ها

نرم‌افزار موبایل برای ثبت کارهای خوب بچه‌ها در مسجد یا مدرسه
عکس بچه‌ها را بگیرید.
کارهای خوبشان را تیک بزنید.
تا همه از کارهای خوب بچه‌ها کیف کنند.
کارهای خوب بچه‌ها برای همیشه ثبت خواهد شد.
رشد کارهای خوب بچه‌ها، تلاش شما را نشان می‌دهد.
لازم نیست امتیازها را در دفتر بنویسید یا مهر بزنید.
پدر و مادرها می‌بینند گل‌هایشان چه کارهای خوبی می‌کنند.
فهرست خوب‌ترین بچه‌ها همیشه نمایش داده می‌شود.
فقط برای ارسال داده‌ها به اینترنت وصل می‌شوید؛ مثلا هفته‌ای یک بار.